Všestranný a samostatný řemeslník pro údržbu a rozvoj přírodě blízkého životního stylu a podnikání

Pro podporu našich současných aktivit a pro budování a údržbu zázemí pro naše vznikající společenství hledáme samostatného a všestranného řemeslníka. Naše činnost je velice různorodá, proto potřebujeme někoho, koho baví učit se novým dovednostem a samostatně hledat řešení a dotahovat věci do konce. Práce mohou zahrnovat mimo jiné drobné opravy - výměna světel včetně elektrického zapojení, montáž regálů, opravy nářadí, údržba strojů, výměna oleje v automobilu/traktoru. Údržba pozemku včetně provádění terénních úprav ručně (krumpáč, lopata hrábě) i s pomocí drobné mechanizace. Údržba vegetace: sekání trávy kosou i traktorem, prořez dřevin ručně i s motorovou pilou, pálení dřevitého odpadu v kon-tiki peci pro výrobu dřevěného uhlí, štěpkování, kompostování, atd.

Práce se dřevem ručně i na truhlářských strojích. Momentálně vyrábíme stoličky pro naklepávání kos a zavádíme výrobu dřevěných kosišť. Také realizujeme drobné stavby z kulatiny tradičními tesařskými postupy.

Drobné zámečnické práce jako broušení nástrojů, úprava naklepávacích babek a kladiv, občas sváření.

Ne všechny činnosti jsou samostatné, ale probíhají ve dvou i více lidech. Např. různé stavební práce. I tam se cení samostatné uvažování a orientace na výsledek (cílevědomost). Když například čekám, než spolupracovník něco dodělá, přemýšlím co můžu udělat v mezičase, abych práci urychlil - úklid, příprava dalšího kroku, atd. Nečekám jen na příkazy. Dáváme přednost soustředěné efektivitě po kratší dobu, než celodenní rozplizlosti.

Stavíme převážně z přírodních materiálů, betonu a s použitím fólie na jezírka a vegetační střechy. Práce mohou zahrnovat různé bednění z trámků/prken, drobné tesařské práce, omítky z hlíny i vápenné malty, zdění z cihel, tesařinu z kulatiny, pokládku střech z tašek i šindele.

Jako kandidát nemusíš mít zkušenost se všemi těmito činnostmi, ale musíš mít předpoklady k tomu, aby ses rychle učil, a aby tě práce bavila. Měl bys mít sportovního ducha a radost i z fyzicky náročné činnosti.

Při realizaci různých projektů bys měl být schopen soustředit se na danou činnost po déle trvající dobu. Ideálně pracujeme ve dvou soustředěných blocích po třech hodinách oddělených pauzou na oběd. Neměl bys mít proto nutkavou potřebu tyto bloky tříštit pauzou na cigárko, kafíčko, tabáček, svačinku, vyprávěním historek, atd. Někdy je potřeba práci natáhnout, někdy je více volna. Měl bys být flexibilní. My nerozlišujeme striktně mezi pracovním a soukromým životem. Samostatnou práci si můžeš organizovat podle sebe. Měl bys být sám motivovaný. Nepotřebujeme tu nikoho, kdo musí mít nad sebou neustálý dozor. Práce nás baví a měla by nám dávat smysl. Dbáme na životní vyváženost - práce/odpočinek, společnost/samota, ...

Jelikož budeme částečně sdílet náš životní prostor, je důležité, abychom si rozuměli i v našich hlavních hodnotách a světonázoru. Napojení na přírodu a přirozenost, nenásilí vůči jiným lidem a zvířatům, svoboda, zdravý životní styl. Cesta osobního i duchovního růstu včetně čištění psychospirituálních bloků a odbourávání různých omezení. Z toho vyplývají různé praktické důsledky, jako preference plnohodnotné vyvážené rostlinné stravy. Rozvíjení potravinové a energetické soběstačnosti částečně i na úkor ekonomické výhodnosti. Více se dozvíš v naší dlouhodobější Vizi a v momentálním Plánu realizace vize. Nic není dané, vše se vyvíjí a ty svou přítomností se budeš podílet na tvoření společné vize.

Nabízíme:

  • Účast na hledání a tvoření smysluplného životního stylu pro spokojený život plný radosti a životního naplnění.
  • Ubytování v krásném prostředí Křivoklátska
    • zpočátku jednoduché a částečně sdílené. Bude hodně záležet i na tvém přispění, kdy a jaké bydlení tu časem vznikne
  • Peníze na pokrytí základních životních potřeb a uspokojení státní moci.
  • Příležitost podílet se na vytváření lepší společnosti - Nové Země - v pospolitosti s podobně smýšlejícími lidmi.

Pokud jsi vhodným kandidátem a máš zájem s námi tvořit, napiš stručně něco o sobě, svých zkušenostech a své momentální životní situaci. Napiš proč se na práci hodíš a kde si s tím nejseš jistý. Buď upřímný. Formality, gramatika a grafická podoba není důležitá. Pošli na Danův mail v kontaktech.