Do tohoto dílu "babiček" jsme se snažili "procpat" trochu té ekologické osvěty. S absolventy našeho kurzu jsme předváděli tesařské spoje v kulatině.