Pokud ještě stále používáte živočišné potravinové produkty, jako např. maso z mrtvých zvířat či mléko pro telata, pak si určitě udělejte hodinku času na shlédnutí této přednášky velice vtipného řečníka.