Stránky přátel a známých praktikujících permakulturu, jak životním směřováním, tak profesionálně.

Odkazy, které se týkají zdraví a nemoci.

V této kategorii budou odkazy na stránky absolventů našich kurzů a ostatních přátel, kteří se vědomě podílejí na trvale udržitelném způsobu žití.