Díky projektu LIFE CORCONTICA proběhl kurz kosení ve Vrchlabí. Ohlédnutí za sekáči.

Fotky od kurzanta Jakuba.