Děkujeme Kubovi, Viktorovi, Zdeňkovi, Jakubovi, Honzovi, Milanovi, Adamovi a Lukášovi za příjemně strávený tropický týden při stavbě konstrukce přístřešku pro dřevo ve Skryjích u Steidlů.