Na konci září pořádal Kamil Fišer www.jedlyprales.cz pro zájemce o tvoření ze dřeva Pralesní dílnu na Skalce u Doks. Dan ji doplnil informacemi o kosách, výrobě kozlíků, tesařině z kulatiny, a jiné. Na více fotek se můžete podívat zde.