ViaNatura-logo-01-smallV průběhu roku 2012 začalo docházet k jemnému zlomu v cílení naší energie a vize.

Dříve jsme do našich aktivit nezapojovali své okolí a spolu s Markétou jsme si plnili své sny na námi založeném rodovém statku. Byli jsme poměrně izolovaní od podobně smýšlejících lidí. V našem okolí jsme prostě o nikom nevěděli. Rádi bychom sice žili v jakési rodové osadě - hodně by nám to usnadnilo hlavně výchovu dětí - ale nejen, že o žádné funkční osadě nevíme, naše místo ve Skryjích jsme si vybrali a opustit zatím nechceme.

Od roku 2010 jsme začali pořádat kurzy kosení, které tuto izolaci několikrát do roka přeruší a vždy vnesou do našeho konání čerstvý vítr. Mě setkání se zájemci o kosení velice inspiruje. Míra uvědomění a vhledu účastníků kurzů je vždy pozoruhodná. Umožňuje mi prožívat sebe jako součást společenství lidí. Jsou to však jen krátká období a nelze jimi nahradit potřebu každodenního prožívání pospolitosti v rámci nějaké lokální komunity.

Proto dochází, zatím na úrovni záměru, k otevírání se světu. Začínáme cílit své vize do těchto oblastí:
- vzdělávání s tematikou trvale udržitelného a vědomého žití
- přírodní stavitelství
- trvale udržitelné hospodaření (pěstování)

Pokud tomu bude svět nakloněn, tak lidem, kteří se budou podílet na těchto aktivitách, umožní současně budovat i své soběstačné hospodářství. Mohlo by tak někdy v budoucnu vzniknout funkční lokální pospolité společenství podobně smýšlejících lidí, které ale nebude izolované od běhu okolního světa.

Důvod, proč jsem už asi před osmi lety vymyslel název ViaNatura byl ten, aby moje činnost mohla přesahovat jen mou osobu. Dává to větší smysl mému (materiálnímu) životu.

ViaNatura má znamenat převážně cestu, a to cestu k přirozenosti, v souladu s přírodou. Hledání toho, co je pro člověka přirozené. Tedy poznávání sebe sama.

Dlouho nepřicházela inspirace na vhodné logo - asi čas nedozrál. Až při očistné kůře na jaře 2013 se mi objevil motiv, který částečně symbolizuje tuto filosofii a na jeho základě by takové logo mohlo vzniknout.

Jde o cestu, která vede skrze list (příroda) ke světlu/srdci, samé podstatě lidství. Zároveň připomíná strom. Já v něm vidím i anděla se sepnutýma rukama nad hlavou, který svými křídly zastřešuje naše konání.

Pokud má někdo zdatný v grafice ideu, jak logo dotáhnout do použitelné podoby, budeme moc vděční za návrhy. Já jsem zatím amatérsky vytvořil tyto varianty: