Na smrtnou neděli jsme ze Skryjí vynesli zimu v podobě Morany.