Vize fungování Společenství ve své vyspělé podobě (přibližně v roce 2035)

Zde je uvedeno, jak by mohlo Společenství fungovat, až překoná své porodní a infantilní stádia. Návrh, jak se k tomuto stavu dobrat, je popsán v samostatné kapitole.

Majetek Společenství

Majetek Společenství je zastřešen právnickou osobou - sociálním družstvem. Členové vlastní svůj družstevní podíl. Družstvo vlastní půdu, nemovitosti i zařízení pro činnost Společenství.

Pozemek

Společenství hospodaří na pozemku ve svém vlastnictví, případně i na okolním pronajatém pozemku, ale přednostně investuje do rozvoje půdy ve svém vlastnictví.

Pozemek je rozdělen podle užívání na společný pozemek a na pozemek v užívání (ve vlastnictví) jednotlivých členů a rodin - soukromý pozemek. Hranice soukromých pozemků je jasně stanovená a respektovaná dle požadavků vlastníka. 

Společný pozemek

Zahrnuje infrastrukturu pro činnost společenství a částečně i pro soukromé pozemky tam, kde je to výhodné. Předpokládá se například společné využívání studny, sdílení internetového připojení, elektrické energie, apod.

Obsahuje mimo jiné následující objekty:

Společenský prostor

Jedná se o prostor pro setkávání členů Společenství. Vnitřní prostor může zahrnovat kuchyň a jídelnu, která pojme najednou všechny členy společenství. Venkovní prostranství s místem pro setkávání celého společenství. Různá zákoutí vyzývající k setkávání v menších skupinách. Společenský prostor je vyhrazený jen pro obyvatele a členy Společenství. Návštěvy nemají do společenských prostor přístup.

Záhony, políčka, skleníky, foliovníky

Slouží Společenství pro zajištění potravinové soběstačnosti. Je spravován kruhem, který zajišťuje pěstování zeleniny. Pokud se tak Společenství rozhodne, může být pěstování i předmětem podnikání pro zajištění dalšího příjmu pro Společenství.

Sad

Pro pěstování ovoce, ořechů. Předpokládá se, že stromy budou vysazeny po celém pozemku Společenství. Nemusí tedy mít formu klasického sadu. Mohou být součástí jedlého lesa nebo společenských prostranství.

Sušárna ovoce

Pokud Společenství usoudí potřebu konzervace ovoce sušením.

Dílny a jiná výrobní zařízení

Pro zajištění soběstačnosti i ekonomické hojnosti Společenství, bude vhodné budovat různá zařízení. Např. kovárnu a truhlářskou dílnu. Umístění bude voleno tak, aby provoz těchto zařízení nerušil okolí ani ostatní členy a aby v případě potřeby byl snadno přístupný i pro lidi mimo Společenství.

Prostory pro styk s veřejností

Předpokládáme, že Společenství bude provozovat osvětu v podobě přednášek, kurzů a workshopů. Aby nebylo narušeno soukromí členů, budou místa pro styk s veřejností oddělena od zbytku pozemku Společenství. Prostory mohou zahrnovat jídelnu a přednáškové sály, které mohou zároveň sloužit jako tělocvičny, meditační místnosti i pro provizorní přespávání účastníků kurzů.

Ubytování pro návštěvníky

Toto zařízení může sloužit i jako penzion.

Obchůdek

Pro prodej lokální produkce lidem mimo Společenství.

Soukromý pozemek

Soukromý pozemek zajišťuje svým správcům (obyvatelům) soukromí. Správci se mohou sami rozhodovat, koho na svůj pozemek přivítají. Obsahuje obydlí minimální velikosti pro uspokojení potřeb obyvatele. Obydlí je z přírodních materiálů, aby v případě demolice nijak nezatížilo životní prostředí. Ploty mezi pozemky jednotlivých členů nejsou nutné, jelikož členové společenství nechovají domácí zvířata a respektují své hranice. Živé ploty jsou praktické pro vytvoření útulného intimního prostoru. Může obsahovat záhony pro individuální potřeby správce a pro případnou výměnu produkce. Hospodaření s vodou a odpady na pozemku je koordinováno se zbytkem Společenství. Biotop ve formě přírodního jezírka je běžný.

Činnost uvnitř společenství

Způsob rozhodování uvnitř společenství je jasně definovaný a transparentní. Chod zajišťuje řízení na principu holakracie. 

 • jasné poslání na úrovni Společenství, týmu (kruhu), jednotlivce (role)

 • jasně definované role (sféra působnosti, pravomoci, hranice) každého člena

 • jasně definovaná očekávání od každého člena

 • pro naplňování své role má každý člen autoritu dělat a rozhodnout cokoliv, pokud to nějaké pravidlo nezakazuje

 • zavedení procesu, který dynamicky nastaví role, sféry působnosti, atd., aby nic důležitého nechybělo a zároveň aby nebujela administrativa

  • na základě pocitu, že něco není, jak by mohlo být

  • pravidelná setkání kruhů

Pěstování

Společenství jmenuje kruh zodpovědný za potravinovou soběstačnost. Pěstování bude probíhat přednostně v uzavřeném systému uvnitř Společenství. Pro založení je možné použít vstupy z venčí - např. koňský hnůj, kamenná moučka, apod. Tam, kde je to výhodné, se budou využívat permakulturní přístupy spolupráce s přírodou. Nebudou se využívat chemická hnojiva, herbicidy, pesticidy, ani jiné chemické postřiky. V případě napadení úrody různými “škůdci” a nemocemi se primárně hledá lokální přírodní řešení. Členové Společenství si určují pestrost vlastní rostlinné stravy. Priorita komunitního pěstování se klade na následující lokální plodiny odolné v místním klimatu, které jsou zdravé pro konzumaci a nebo jinak prospěšné.

Za hlavní potraviny považujeme:

Zelenina

zelí, mrkev, kadeřávek, kapusta, růžičková kapusta, celer, petržel, kedlubna, ředkev, brokolice, květák, cibule, česnek, pažitka, batáta, topinambur, dýně, cuketa, patizon, okurka

(Pseudo) obilí

pohanka, proso, bezpluchý oves, kukuřice (malované hory), jednozrnka, dvouzrnka, ječmen

olejnaté plody

vlašský ořech, lískový ořech, jedlý kaštan, slunečnice, konopí, len, lnička, pupalka, řepka

ovoce

jablko, hruška, broskev, meruňka, třešeň, švestka, jeřáb, aronie, moruše, mišpule, kdoule

bobule

angrešt, rybíz, kamčatská borůvka, borůvka, malina, ostružina

luštěniny

fazole, bob, cizrna, sója?, čočka?

bylinky a koření

saturejka, majoránka, máta, tymián, bazalka, meduňka, ...

 

Jen v omezené míře (např. kvůli jedovatosti či jiným důvodům) budeme pěstovat:

 

druh

důvod proč nepěstovat

lilkovité (rajčata, papriky, lilek, …)

obsahují hodně alkaloidů (jedovatost)

brambory

(viz lilkovité) + jed solanin + nevhodné škroby způsobující m.j. diabetes

   
   

 

Konzervace a skladování potravin

sušení, zavařování, fermentace, skladování - ideálně bez masivního užívání elektrického chlazení a mražení.

Příprava palivového dříví

Pro zimní komfort, výrobu dřevěného uhlí, štěpkování, sušení štěpky. Prořezávání stromů. Kácení stromů. Štípání dříví. Při každém pálení organické hmoty se pokusíme v co největší míře vyrábět uhel pro následnou aplikaci do půdy - biochar.

Stavitelství

Budování uvnitř společenství bude probíhat převážně svépomocí za využití technik přírodního stavitelství a permakultury. Získané zkušenosti je možné využít při provozování kurzů i realizaci externích stavebních projektů.

Techniky zahrnují:

stavění ze slaměných balíků - samonosná sláma nebo metoda Toma Rivena, hliněné omítky uvnitř budov., vápenné omítky venku, alpský šindel (např. řezané modřínové desky), vegetační střecha (pokud možno bez fólie nebo s použitím EPDM fólie), ferrobetonová střecha, kompostovací toalety, akumulační pece, zplynovací kamna s výrobou dřevěného uhlí, stavění z kulatiny (nikoliv sruby, ale rámové konstrukce), zemělodě. Z estetických a energetických důvodů se budeme vyhýbat stavění z odpadů. Budování vodních biotopů, kořenových čistíren (pokud to bude nutné). Používaní kompostovatelných toalet bez splachování vodou apod. 

Řemesla

K zajištění soběstačnosti se bude hodit osvojení široké škály řemesel a dovedností. Patří sem kosení kosou včetně naklepávání kosy, košíkářství, kovářství, výroba mýdla, výroba látek (len, konopí, kopřiva), výroba esenciálních olejů, broušení nástrojů, šití bot a oblečení.

Pro pokrytí potřeb Společenství či zpestření (oděv, obuv, produkce a výroba základních surovin), bude Společenství spolupracovat také s externími řemeslníky.

Komunitní dovednosti

Aby Společenství dlouhodobě fungovalo, učíme se a praktikujeme potřebné komunitní dovednosti. Patří sem nenásilná (empatická) komunikace, řízení na principech holakracie, řešení konfliktů, veselky, rituály, terapie.

Podnikatelská činnost Společenství

Společenství poskytuje žádané služby a produkty svému okolí. Tím zůstává v pravidelném kontaktu s lidmi mimo Společenství. Veškerá činnost je v souladu s hodnotami Společenství.

Mezi činnosti patří provozování kurzů, seminářů, přednášek, terapií, pobytů v ústraní, poradenství. Dále prodej zeleniny a prodej různých potravinových i řemeslných výrobků. Poskytování služeb v oblasti přírodního stavitelství. Budování a údržba vodních biotopů. Výroba a distribuce vybavení pro kosení. Vybavení pro výrobu dřevěného uhlí. Výroba biouhlí. Přednost mají činnosti, které zabezpečí provoz Společenství a blahobyt svých členů. Pokud je soběstačnost zabezpečena, má smysl experimentovat a rozvíjet i rizikovější smysluplné oblasti, u kterých není zisk jistý.

Je potřeba mít na paměti, že pokud lidé nejsou ochotni zaplatit za práci člověka tolik, aby se ten člověk uživil, nemá ta práce pro lidi hodnotu a je třeba něco změnit: buď pracovat víc, lépe a nebo změnit své zaměření, aby práce začala být přínosem i pro druhé.

Nápomocný je i dobrý marketing. Proto je pro Společenství důležité mít v členské základně schopné prodejce i marketery. Marketing Společenství je etický. Nesnaží se nabízet něco, co lidé nepotřebují. Marketing Společenství je založený na pochopení zákazníka a nabídce řešení, které zákazníkovi v něčem pomůže.

Provozovaná činnost závisí na motivaci a telentu lidí uvnitř Společenství. Když někdo přijde s perspektivním nápadem, který není v rozporu s hodnotami společenství, bude jeho aktivita podporovaná.

Život v rámci Společenství

Tvoření (práce) uvnitř Společenství

Tvoření se dělí na práci pro Společenství a individuální tvoření. Práce pro Společenství je formalizovaná a má svůj řád (např. ve formě holakracie). Zahrnuje podnikatelskou činnost Společenství zaměřenou na uspokojování potřeb platících zákazníků a činnost potřebnou pro harmonický běh Společenství včetně pěstování, stavitelství, provozu a údržby.

Předběžný návrh fungování v počátcích budování Společenství

V neděli se formálně nepracuje a neprovozuje se hlučná činnost. Jednotliví členové mohou tvořit dle svého uvážení. 

V sobotu se formálně nepracuje. Jednotliví členové mohou tvořit dle svého uvážení. Hlučná činnost se v sobotu doporučuje provozovat jen mezi 13:00 a 19:00. 

Pracovní dny (pondělí až pátek) sledují řád na kterém se členové dohodnou. V ideálním případě by mělo stačit 6 hodin soustředěné práce (s jednou přestávkou na oběd). 

Děti se v rámci možností zapojují do aktivit dospělých tam, kde to příznivě působí na jejich rozvoj. Dopoledne se většinou věnují formální výuce, ale mohou se i zapojit do činnosti dospělých. 

Na práci se nahlíží jako na formu seberealizace i vzájemnosti. Práce nemá negativní podtext - je nedílnou součástí života a bytí v přítomném okamžiku. Při realizaci úkolů a projektů se cení efektivita. Čas “nechat věci volně plynout” má také své místo, ale jindy.

Společenský život uvnitř Společenství

Jednou za týden se ženy scházejí (u někoho na rodinném pozemku, nebo ve společných prostorách) pro provozování domácích prací (ekvivalent draní peří). Klevetění není vítané :-) Sdílení je samozřejmostí.

Jednou za týden (např. pátek večer) se muži scházejí pro neformální popovídání (ekvivalent hospody.) Probírání osobních témat je vítané ;-)

Jednou za měsíc se schází celé Společenství za účelem prohlubování harmonie.

 • budování společenství podle Scotta Pecka

 • ...

 

Bude dobré zavést svátky/rituály

 • ženský a mužský kruh

 • Přechodové rituály

 • Oslavy úspěchů

Spontánní aktivity dle toho, s čím kdo přijde

 • společné cvičení

 • otužování

 • kapela

 • sauny

 • tance

Pojďme vybudovat kulturu, kde se budeme schopni bavit a odpočívat bez nutnosti konzumace velkého množství omamných látek

Sdílené výdaje / efektivní využití konzumovaných služeb

Kdykoliv to bude praktické a ekonomické, budou členové sdílet některé služby. Vyšší úroveň vědomí členů a vzájemné osobní vztahy umožní efektivnější sdílení služeb, než tomu bylo za socialismu.

Elektrická energie

Například společenství může vlastnit jen jednu přípojku elektrické energie a elektřinu sdílet mezi svými členy.

Internet

Jedna přípojka sdílená po drátech nebo optických kabelech lokální sítě.

Společné zásobování potravinami

Základní potraviny, které se nevyprodukují v rámci Společenství, se mohou kupovat za velkoobchodní ceny. Spolu s vyprodukovanými potravinami mohou být členům k dispozici dle jejich spotřeby. Člen v roli zásobovatele je odpovědný za sledování stavu a doplňování zásob.

Výměnný obchod, lokální měna ano nebo ne?

Toto je téma k diskusi. Když se například jeden člen nabídne, že bude vařit oběd pro pět dalších členů, má to probíhat formou obchodní transakce (za peníze, za jinou službu), nebo jako v rodině - bez očekávání návratnosti? Vaření pro více lidí může být zastřešeno Společenstvím, ale jak se budou cítit členové, kteří nechtějí společné vaření využívat? Svým způsobem budou na tuto službu “doplácet”. Po nastolení harmonie toto nebude třeba řešit - všichni budou mít hojnost (jídla, času, zábavy, pochopení) a nebude třeba uzavírat obchody uvnitř společenství. Do té doby ale může být potřeba zavést nějakou formu lokální měny. To s sebou zase přináší velké režijní náklady.

Zásobování palivovým dřevem

Členové společenství připraví potřebné množství dřeva na zimu a toto bude všem k dispozici.

Vzdělávání

Společenství zajistí vzdělávání dětí. Vzdělávání dospělých pro rozvoj komunitních dovedností. Vzdělávání jednotlivců pro potřeby Společenství.

Sdílené příjmy / činnost členů pro zabezpečení chodu a uživení se

Zde je potřeba rozmyslet, jak distribuovat příjmy jednotlivců. 

Jako ideál pro naplnění vize rozšířené rodiny by se jevilo mít všechny příjmy sdílené (tedy příjmy má Společenství a nikoliv členové)

Co třeba člen, který je vynikající hudebník, který účinkuje na koncertech mimo komunitu a nepřispívá tedy k soběstačnosti Společenství.

 • Bude odvádět celou odměnu Společenství a Společenství se o něj postará včetně nákladů na cestování?

 • Bude odvádět procentuální část své odměny Společenství?

 • Bude odvádět paušál?

 • Kombinace paušál + procentuální část?

 • ???