Uncategorised

Vize fungování Společenství ve své vyspělé podobě (přibližně v roce 2035)

Zde je uvedeno, jak by mohlo Společenství fungovat, až překoná své porodní a infantilní stádia. Návrh, jak se k tomuto stavu dobrat, je popsán v samostatné kapitole.

Majetek Společenství

Majetek Společenství je zastřešen právnickou osobou - sociálním družstvem. Členové vlastní svůj družstevní podíl. Družstvo vlastní půdu, nemovitosti i zařízení pro činnost Společenství.

Pozemek

Společenství hospodaří na pozemku ve svém vlastnictví, případně i na okolním pronajatém pozemku, ale přednostně investuje do rozvoje půdy ve svém vlastnictví.

Pozemek je rozdělen podle užívání na společný pozemek a na pozemek v užívání (ve vlastnictví) jednotlivých členů a rodin - soukromý pozemek. Hranice soukromých pozemků je jasně stanovená a respektovaná dle požadavků vlastníka. 

Společný pozemek

Zahrnuje infrastrukturu pro činnost společenství a částečně i pro soukromé pozemky tam, kde je to výhodné. Předpokládá se například společné využívání studny, sdílení internetového připojení, elektrické energie, apod.

Obsahuje mimo jiné následující objekty:

Společenský prostor

Jedná se o prostor pro setkávání členů Společenství. Vnitřní prostor může zahrnovat kuchyň a jídelnu, která pojme najednou všechny členy společenství. Venkovní prostranství s místem pro setkávání celého společenství. Různá zákoutí vyzývající k setkávání v menších skupinách. Společenský prostor je vyhrazený jen pro obyvatele a členy Společenství. Návštěvy nemají do společenských prostor přístup.

Záhony, políčka, skleníky, foliovníky

Slouží Společenství pro zajištění potravinové soběstačnosti. Je spravován kruhem, který zajišťuje pěstování zeleniny. Pokud se tak Společenství rozhodne, může být pěstování i předmětem podnikání pro zajištění dalšího příjmu pro Společenství.

Sad

Pro pěstování ovoce, ořechů. Předpokládá se, že stromy budou vysazeny po celém pozemku Společenství. Nemusí tedy mít formu klasického sadu. Mohou být součástí jedlého lesa nebo společenských prostranství.

Sušárna ovoce

Pokud Společenství usoudí potřebu konzervace ovoce sušením.

Dílny a jiná výrobní zařízení

Pro zajištění soběstačnosti i ekonomické hojnosti Společenství, bude vhodné budovat různá zařízení. Např. kovárnu a truhlářskou dílnu. Umístění bude voleno tak, aby provoz těchto zařízení nerušil okolí ani ostatní členy a aby v případě potřeby byl snadno přístupný i pro lidi mimo Společenství.

Prostory pro styk s veřejností

Předpokládáme, že Společenství bude provozovat osvětu v podobě přednášek, kurzů a workshopů. Aby nebylo narušeno soukromí členů, budou místa pro styk s veřejností oddělena od zbytku pozemku Společenství. Prostory mohou zahrnovat jídelnu a přednáškové sály, které mohou zároveň sloužit jako tělocvičny, meditační místnosti i pro provizorní přespávání účastníků kurzů.

Ubytování pro návštěvníky

Toto zařízení může sloužit i jako penzion.

Obchůdek

Pro prodej lokální produkce lidem mimo Společenství.

Soukromý pozemek

Soukromý pozemek zajišťuje svým správcům (obyvatelům) soukromí. Správci se mohou sami rozhodovat, koho na svůj pozemek přivítají. Obsahuje obydlí minimální velikosti pro uspokojení potřeb obyvatele. Obydlí je z přírodních materiálů, aby v případě demolice nijak nezatížilo životní prostředí. Ploty mezi pozemky jednotlivých členů nejsou nutné, jelikož členové společenství nechovají domácí zvířata a respektují své hranice. Živé ploty jsou praktické pro vytvoření útulného intimního prostoru. Může obsahovat záhony pro individuální potřeby správce a pro případnou výměnu produkce. Hospodaření s vodou a odpady na pozemku je koordinováno se zbytkem Společenství. Biotop ve formě přírodního jezírka je běžný.

Činnost uvnitř společenství

Způsob rozhodování uvnitř společenství je jasně definovaný a transparentní. Chod zajišťuje řízení na principu holakracie. 

 • jasné poslání na úrovni Společenství, týmu (kruhu), jednotlivce (role)

 • jasně definované role (sféra působnosti, pravomoci, hranice) každého člena

 • jasně definovaná očekávání od každého člena

 • pro naplňování své role má každý člen autoritu dělat a rozhodnout cokoliv, pokud to nějaké pravidlo nezakazuje

 • zavedení procesu, který dynamicky nastaví role, sféry působnosti, atd., aby nic důležitého nechybělo a zároveň aby nebujela administrativa

  • na základě pocitu, že něco není, jak by mohlo být

  • pravidelná setkání kruhů

Pěstování

Společenství jmenuje kruh zodpovědný za potravinovou soběstačnost. Pěstování bude probíhat přednostně v uzavřeném systému uvnitř Společenství. Pro založení je možné použít vstupy z venčí - např. koňský hnůj, kamenná moučka, apod. Tam, kde je to výhodné, se budou využívat permakulturní přístupy spolupráce s přírodou. Nebudou se využívat chemická hnojiva, herbicidy, pesticidy, ani jiné chemické postřiky. V případě napadení úrody různými “škůdci” a nemocemi se primárně hledá lokální přírodní řešení. Členové Společenství si určují pestrost vlastní rostlinné stravy. Priorita komunitního pěstování se klade na následující lokální plodiny odolné v místním klimatu, které jsou zdravé pro konzumaci a nebo jinak prospěšné.

Za hlavní potraviny považujeme:

Zelenina

zelí, mrkev, kadeřávek, kapusta, růžičková kapusta, celer, petržel, kedlubna, ředkev, brokolice, květák, cibule, česnek, pažitka, batáta, topinambur, dýně, cuketa, patizon, okurka

(Pseudo) obilí

pohanka, proso, bezpluchý oves, kukuřice (malované hory), jednozrnka, dvouzrnka, ječmen

olejnaté plody

vlašský ořech, lískový ořech, jedlý kaštan, slunečnice, konopí, len, lnička, pupalka, řepka

ovoce

jablko, hruška, broskev, meruňka, třešeň, švestka, jeřáb, aronie, moruše, mišpule, kdoule

bobule

angrešt, rybíz, kamčatská borůvka, borůvka, malina, ostružina

luštěniny

fazole, bob, cizrna, sója?, čočka?

bylinky a koření

saturejka, majoránka, máta, tymián, bazalka, meduňka, ...

 

Jen v omezené míře (např. kvůli jedovatosti či jiným důvodům) budeme pěstovat:

 

druh

důvod proč nepěstovat

lilkovité (rajčata, papriky, lilek, …)

obsahují hodně alkaloidů (jedovatost)

brambory

(viz lilkovité) + jed solanin + nevhodné škroby způsobující m.j. diabetes

   
   

 

Konzervace a skladování potravin

sušení, zavařování, fermentace, skladování - ideálně bez masivního užívání elektrického chlazení a mražení.

Příprava palivového dříví

Pro zimní komfort, výrobu dřevěného uhlí, štěpkování, sušení štěpky. Prořezávání stromů. Kácení stromů. Štípání dříví. Při každém pálení organické hmoty se pokusíme v co největší míře vyrábět uhel pro následnou aplikaci do půdy - biochar.

Stavitelství

Budování uvnitř společenství bude probíhat převážně svépomocí za využití technik přírodního stavitelství a permakultury. Získané zkušenosti je možné využít při provozování kurzů i realizaci externích stavebních projektů.

Techniky zahrnují:

stavění ze slaměných balíků - samonosná sláma nebo metoda Toma Rivena, hliněné omítky uvnitř budov., vápenné omítky venku, alpský šindel (např. řezané modřínové desky), vegetační střecha (pokud možno bez fólie nebo s použitím EPDM fólie), ferrobetonová střecha, kompostovací toalety, akumulační pece, zplynovací kamna s výrobou dřevěného uhlí, stavění z kulatiny (nikoliv sruby, ale rámové konstrukce), zemělodě. Z estetických a energetických důvodů se budeme vyhýbat stavění z odpadů. Budování vodních biotopů, kořenových čistíren (pokud to bude nutné). Používaní kompostovatelných toalet bez splachování vodou apod. 

Řemesla

K zajištění soběstačnosti se bude hodit osvojení široké škály řemesel a dovedností. Patří sem kosení kosou včetně naklepávání kosy, košíkářství, kovářství, výroba mýdla, výroba látek (len, konopí, kopřiva), výroba esenciálních olejů, broušení nástrojů, šití bot a oblečení.

Pro pokrytí potřeb Společenství či zpestření (oděv, obuv, produkce a výroba základních surovin), bude Společenství spolupracovat také s externími řemeslníky.

Komunitní dovednosti

Aby Společenství dlouhodobě fungovalo, učíme se a praktikujeme potřebné komunitní dovednosti. Patří sem nenásilná (empatická) komunikace, řízení na principech holakracie, řešení konfliktů, veselky, rituály, terapie.

Podnikatelská činnost Společenství

Společenství poskytuje žádané služby a produkty svému okolí. Tím zůstává v pravidelném kontaktu s lidmi mimo Společenství. Veškerá činnost je v souladu s hodnotami Společenství.

Mezi činnosti patří provozování kurzů, seminářů, přednášek, terapií, pobytů v ústraní, poradenství. Dále prodej zeleniny a prodej různých potravinových i řemeslných výrobků. Poskytování služeb v oblasti přírodního stavitelství. Budování a údržba vodních biotopů. Výroba a distribuce vybavení pro kosení. Vybavení pro výrobu dřevěného uhlí. Výroba biouhlí. Přednost mají činnosti, které zabezpečí provoz Společenství a blahobyt svých členů. Pokud je soběstačnost zabezpečena, má smysl experimentovat a rozvíjet i rizikovější smysluplné oblasti, u kterých není zisk jistý.

Je potřeba mít na paměti, že pokud lidé nejsou ochotni zaplatit za práci člověka tolik, aby se ten člověk uživil, nemá ta práce pro lidi hodnotu a je třeba něco změnit: buď pracovat víc, lépe a nebo změnit své zaměření, aby práce začala být přínosem i pro druhé.

Nápomocný je i dobrý marketing. Proto je pro Společenství důležité mít v členské základně schopné prodejce i marketery. Marketing Společenství je etický. Nesnaží se nabízet něco, co lidé nepotřebují. Marketing Společenství je založený na pochopení zákazníka a nabídce řešení, které zákazníkovi v něčem pomůže.

Provozovaná činnost závisí na motivaci a telentu lidí uvnitř Společenství. Když někdo přijde s perspektivním nápadem, který není v rozporu s hodnotami společenství, bude jeho aktivita podporovaná.

Život v rámci Společenství

Tvoření (práce) uvnitř Společenství

Tvoření se dělí na práci pro Společenství a individuální tvoření. Práce pro Společenství je formalizovaná a má svůj řád (např. ve formě holakracie). Zahrnuje podnikatelskou činnost Společenství zaměřenou na uspokojování potřeb platících zákazníků a činnost potřebnou pro harmonický běh Společenství včetně pěstování, stavitelství, provozu a údržby.

Předběžný návrh fungování v počátcích budování Společenství

V neděli se formálně nepracuje a neprovozuje se hlučná činnost. Jednotliví členové mohou tvořit dle svého uvážení. 

V sobotu se formálně nepracuje. Jednotliví členové mohou tvořit dle svého uvážení. Hlučná činnost se v sobotu doporučuje provozovat jen mezi 13:00 a 19:00. 

Pracovní dny (pondělí až pátek) sledují řád na kterém se členové dohodnou. V ideálním případě by mělo stačit 6 hodin soustředěné práce (s jednou přestávkou na oběd). 

Děti se v rámci možností zapojují do aktivit dospělých tam, kde to příznivě působí na jejich rozvoj. Dopoledne se většinou věnují formální výuce, ale mohou se i zapojit do činnosti dospělých. 

Na práci se nahlíží jako na formu seberealizace i vzájemnosti. Práce nemá negativní podtext - je nedílnou součástí života a bytí v přítomném okamžiku. Při realizaci úkolů a projektů se cení efektivita. Čas “nechat věci volně plynout” má také své místo, ale jindy.

Společenský život uvnitř Společenství

Jednou za týden se ženy scházejí (u někoho na rodinném pozemku, nebo ve společných prostorách) pro provozování domácích prací (ekvivalent draní peří). Klevetění není vítané :-) Sdílení je samozřejmostí.

Jednou za týden (např. pátek večer) se muži scházejí pro neformální popovídání (ekvivalent hospody.) Probírání osobních témat je vítané ;-)

Jednou za měsíc se schází celé Společenství za účelem prohlubování harmonie.

 • budování společenství podle Scotta Pecka

 • ...

 

Bude dobré zavést svátky/rituály

 • ženský a mužský kruh

 • Přechodové rituály

 • Oslavy úspěchů

Spontánní aktivity dle toho, s čím kdo přijde

 • společné cvičení

 • otužování

 • kapela

 • sauny

 • tance

Pojďme vybudovat kulturu, kde se budeme schopni bavit a odpočívat bez nutnosti konzumace velkého množství omamných látek

Sdílené výdaje / efektivní využití konzumovaných služeb

Kdykoliv to bude praktické a ekonomické, budou členové sdílet některé služby. Vyšší úroveň vědomí členů a vzájemné osobní vztahy umožní efektivnější sdílení služeb, než tomu bylo za socialismu.

Elektrická energie

Například společenství může vlastnit jen jednu přípojku elektrické energie a elektřinu sdílet mezi svými členy.

Internet

Jedna přípojka sdílená po drátech nebo optických kabelech lokální sítě.

Společné zásobování potravinami

Základní potraviny, které se nevyprodukují v rámci Společenství, se mohou kupovat za velkoobchodní ceny. Spolu s vyprodukovanými potravinami mohou být členům k dispozici dle jejich spotřeby. Člen v roli zásobovatele je odpovědný za sledování stavu a doplňování zásob.

Výměnný obchod, lokální měna ano nebo ne?

Toto je téma k diskusi. Když se například jeden člen nabídne, že bude vařit oběd pro pět dalších členů, má to probíhat formou obchodní transakce (za peníze, za jinou službu), nebo jako v rodině - bez očekávání návratnosti? Vaření pro více lidí může být zastřešeno Společenstvím, ale jak se budou cítit členové, kteří nechtějí společné vaření využívat? Svým způsobem budou na tuto službu “doplácet”. Po nastolení harmonie toto nebude třeba řešit - všichni budou mít hojnost (jídla, času, zábavy, pochopení) a nebude třeba uzavírat obchody uvnitř společenství. Do té doby ale může být potřeba zavést nějakou formu lokální měny. To s sebou zase přináší velké režijní náklady.

Zásobování palivovým dřevem

Členové společenství připraví potřebné množství dřeva na zimu a toto bude všem k dispozici.

Vzdělávání

Společenství zajistí vzdělávání dětí. Vzdělávání dospělých pro rozvoj komunitních dovedností. Vzdělávání jednotlivců pro potřeby Společenství.

Sdílené příjmy / činnost členů pro zabezpečení chodu a uživení se

Zde je potřeba rozmyslet, jak distribuovat příjmy jednotlivců. 

Jako ideál pro naplnění vize rozšířené rodiny by se jevilo mít všechny příjmy sdílené (tedy příjmy má Společenství a nikoliv členové)

Co třeba člen, který je vynikající hudebník, který účinkuje na koncertech mimo komunitu a nepřispívá tedy k soběstačnosti Společenství.

 • Bude odvádět celou odměnu Společenství a Společenství se o něj postará včetně nákladů na cestování?

 • Bude odvádět procentuální část své odměny Společenství?

 • Bude odvádět paušál?

 • Kombinace paušál + procentuální část?

 • ???

Plán realizace vize

píše Dan Mikušík

Úvod

Spolu s Markétou jsme se přibližně od roku 2004 zabývali tvořením prostoru v souladu s permakulturními principy hospodaření. Od roku 2001 žijeme ve Skryjích nad Berounkou. Svou činností jsme získávali zkušenosti a majetek, který by dnes mohl pomoci k založení společenství podobně smýšlejících lidí - ekovesničky. 

Pozemky v našem vlastnictví jsou momentálně roztroušené po celém katastru a částečně pronajaté s výpovědí v roce 2023. Ve Skryjích probíhají pozemkové úpravy, které slibují možnost zcelení zemědělských pozemků do ucelených celků s přístupovou cestou. V roce 2023 se dá očekávat, že už bude jasná poloha těchto bloků. Je tu i možnost dřívější domluvy se stávajícími majiteli. Umístění stavebních parcel je jasné už dnes.

Danův pohled

Píši záměrně za sebe, nikoliv za Markétu. Markéta momentálně hledá svůj další směr a nesouzní plně s touto vizí. Povídání o této vizi v ní momentálně otevírá skryté strachy a stíny.

Já si poslední dobou stále více uvědomuji, že mi chybí společenství lidí, kteří jsou na podobné vlně. Rád bych byl obklopen lidmi, kterým nemusím vysvětlovat, proč běžně nejím maso, mléčné výrobky, cukr nebo mandarinky. Proč nemáme splachovací záchod. Proč nedáváme dětem prášky, když jim stoupne teplota na 38. Proč nepoužíváme Ariel. Proč nemáme televizi. Proč mám často telefon v režimu letadlo. Rád bych byl obklopen lidmi, kteří mají hlavu otevřenou a jsou připraveni vědomě růst. Lidmi, kteří nejen mluví a vědí, ale kteří mají i odvahu a vůli konat v souladu se svými hodnotami.

Pokud jste ochotni na sobě pracovat, souzníte s hodnotami Společenství i když je zatím nepraktikujete, máte příležitost to teď změnit.

Nemá cenu si stěžovat na “systém”. My jsme součástí globálního společenství a svým příkladem máme nejlepší příležitost “systém” měnit. Každým nákupem často dáváme energii i spoustě nekalých praktik, se kterými nemusíme souhlasit. Částečná soběstačnost může výrazně snížit podporu přežitých praktik a umožnit vznik nových.

Toliko má pozitivní i negativní motivace …

Danův plán

Poznámka: Až se sejde minimálně 5 členů mezi kterými bude panovat vzájemná shoda, budeme plán tvořit společně s pomocí sociokratické nebo holakratické metody řízení. Já vzhlížím k vytváření synergického a synarchického společenství (viz Genové klíče). Učím se pouštět kontrolu tam, kde to neslouží věci.

 

Můj momentální plán je navázat na naše současné podnikání a působení ve Skryjích a postupně přibírat lidi, kteří pomohou udržet a rozšířit ekonomický chod a kteří zároveň souzní s vizí Společenství. Do začátku můžeme nabídnout skromné bydlení v krásném prostředí, smysluplnou práci a finanční odměnu pro pokrytí základních potřeb. Tím je umožněno vhodným kandidátům vystoupit ze systému a nastoupit cestu hned. Spolupráce musí být vždy všestranně dobrovolná. Minimální zkušební doba, než by se uzavíraly dlouhodobějších majetkoprávní vztahy (vstup do družstva, trvalý pracovní poměr, atd.) je jeden rok. Za tu dobu bychom se měli vzájemně natolik poznat, abychom byli schopní posoudit, jestli je dlouhodobá spolupráce žádoucí.

Pro začátek potřebujeme zabezpečit pro sebe a budoucí členy základní lidské potřeby. Tedy bydlení a jídlo. Vítáme tedy členy, kteří jsou schopní svou činností uživit a postarat se o sebe a vytvořit nadhodnotu pro růst společenství, bude-li to pro nás žádoucí. Zatím nemáme kapacitu živit lidi, kteří jsou převážně ezoterici, léčitelé, muzikanti, pařmeni, huliči... Lidi, kteří “nechávají věci jen plynout”. Lidi, kteří potřebují, aby se o ně někdo postaral. Postupně snad vytvoříme prostor, kde se uplatní i méně nebo jinak produktivní osobnosti. Každý člověk má svou jedinečnou hodnotu. Ale do začátku potřebujeme položit základy, na kterých se dá stavět (uspokojovat potřeby dle Maslowovy pyramidy potřeb zdola). Chceme tvořit s lidmi, kteří mají touhu dávat, tvořit a smysluplně se seberealizovat.

Naše současné výdělečné činnosti, na které mohou noví členové navázat

 • Online prodej vybavení pro kosení

 • Organizace, příprava a vedení kurzů kosení, tesařiny z kulatiny, zdravé vaření, broušení nástrojů, atd.

 • Prodej online kurzu Kosení pro život a Tajemství úspěchu

 • Výroba vybavení pro kosení - naklepávání kos, výroba stoliček pro naklepávání kos, úprava naklepávacích kovadlin a kladiv

 • Stavba a údržba vodních biotopů - přírodních koupacích jezírek

 • Stavba tesařských konstrukcí z kulatiny (i z řeziva, ale preferuji kulatinu)

  • příprava obnáší kácení stromů, vytahání z lesa a odvoz, selekce sortimentu, odstranění kůry, příprava staveniště, atd.

 • Kosení luk a výřez dřevin pro správu CHKO Křivoklátsko

 • Stavba lávek, úprava stezek a výroba informačních panelů pro CHKO Křivoklátsko

  • toto podléhá vždy výběrovému řízení, takže se na to člověk nemůže spoléhat

Ostatní provozní a rozvojové činnosti

 • Údržba budov, zařízení a všeho možného

 • Realizace nových drobných staveb

  • převážně z přírodních a recyklovaných materiálů

 • Údržba zeleně - sekání, štěpkování

 • Úklid

 • Výroba dřevěného uhlí pro zúrodňování půdy

 • Příprava palivového dříví

Plánované výdělečné činnosti

 • Výroba ergonomických kosišť

  • Momentálně nakupujeme kosiště draze v Rakousku. Je zde potenciál vyrábět lokálně nejkvalitnější kosiště na světovém trhu.

 • Bezorebné pěstování zdravé zeleniny na prodej (no dig market gardening) i pro vlastní potřeby a pro spotřebu na kurzech

 • Web design a optimalizace eshopu - grafika, SEO, integrace, automatizace

  • hodně z toho již funguje, stále je co vylepšovat

 • Vylepšování marketingu a prodeje všech nabízených služeb

  • propagace živých kurzů, online kurzu kosení, online kurzu Tajemství úspěchu

  • nabídka všeho výše uvedeného (tesařina, jezírka, stavby, ...)

  • marketing eshopu

  • prodej výrobků (exkluzivní nábytek z masivního dřeva, prodej nepotřebného harampádí, atd.)

  • email marketing, správa databáze, intenzivnější komunikace s našimi věrnými příznivci, poskytování více informací zdarma

 • Filmování videí pro vzdělávací účely i pro marketing a případně pro YouTube kanál.

  • Rád bych pracoval v režimu “work out loud” - interaktivní sdílení našich aktivit a zkušeností

 • Life coaching

  • hlavně v oblasti manifestace a vitality

Očekáváme, že jeden člověk bude dělat kombinaci činností a bude ochoten pomáhat kdekoliv to bude třeba.

Aktuálně nejvíc potřebujeme samostatného statného řemeslníka/údržbáře/stavaře.

Pro rozvoj potravinové soběstačnosti bychom rádi přivítali ženu, která by vedla aktivity směřující k prosperující produkci zdravé zeleniny (no dig market gardening).

Dále ženu na marketing/online marketing a komunikaci s našimi zákazníky.

Záměrně při popisu uvádím preferované pohlaví, aby se už od začátku tvořil diverzifikovaný a vyvážený tým. Netrvám na tom a pokud jsi skvělý zkušený zahradník - muž, neváhej nás také kontaktovat :-)

Pokud byste rádi přispěli svou jedinečností a svou energií k tvoření takovéto subkultury, napište něco o sobě a pošlete na můj email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Společenství Nová Země

Jedná se zatím o hrubý koncept vize vytvořený Danem. Vše je v pohybu a i tato vize se bude měnit a organicky tvořit spolu s lidmi, kteří se v budoucnu do budování zapojí.

Společenství Nová Země (dále jen Společenství) vytváří pro své členy nejlepší možné podmínky pro život v souladu s přírodou a lidskou přirozeností. Umožňuje hluboké uspokojení přirozených životních potřeb. Podporuje harmonický, naplňující a smysluplný způsob života. Sdružuje členy, kteří sdílejí své hlavní hodnoty a principy fungování. Díky tomu umožňuje svým členům běžně zažívat pocit porozumění a souladu.

Společenství je otevřené interakci s okolím: inspiruje a vzdělává své okolí a zároveň čerpá inspiraci a energii ze svého okolí.

Společenství se neustále vyvíjí. Směřuje k vyšší (hlubší) úrovni vědomí a širšímu záběru péče. Podporuje své členy v naplňování jejich životního potenciálu.

Členy společenství spojuje (a zároveň odlišuje od většinové společnosti):

 • osobní a duchovní rozvoj

 • rostlinná strava

 • záliba v soběstačnosti

 • láska k přírodě

 • respektující přístup k výchově a vzdělávání dětí

 • zdravý životní styl

Hodnoty (Co je pro nás důležité)

Duchovní a osobní rozvoj

Uceleně a všestranně rozvíjíme svou bytost tak, abychom naplnili svůj potenciál a realizovali vyšší smysl Existence. Probouzíme se do Jednoty absolutního i projeveného světa. Rosteme do vyšších úrovní vědomí a do širšího záběru péče. Rozpouštíme svá omezení. Otevíráme se bezpodmínečné Lásce.

Pospolitost

Vědomě posilujeme vzájemné vztahy pro dobro Společenství. Vážíme si schopnosti otevírat a řešit společné výzvy. Navzájem se podporujeme a inspirujeme ve společném a harmonickém způsobu života. Zároveň respektujeme potřebu samoty a soukromí jednotlivců.

Vzdělávání a rozvoj dovedností pro smysluplný život v souladu s přírodou

Nabýváme vědomosti a rozvíjíme dovednosti, které nám pomáhají lépe zajišťovat naše životní potřeby a současně žít v souladu s těmito hodnotami. Své zkušenosti navzájem sdílíme, nabízíme mladé generaci i ostatním lidem vně Společenství. Naše činnost směřuje k minimalizaci environmentální stopy a napomáhá regeneraci planety Země. Užíváme jen tolik přírodních zdrojů, kolik potřebujeme.

Zdraví a vitalita

Pečujeme o fyzické a duševní zdraví formou zdravých vztahů, aktivního života, zdravé stravy a vytvářením zdravého prostoru. Jsme zodpovědní za své zdraví, využíváme samouzdravující schopnosti lidského těla a upřednostňujeme přírodní léčení.

Společné tvoření

Spolupracujeme, abychom společně směřovali k naší vizi, realizovali náš záměr a žili v souladu s našimi hodnotami. Vycházíme z jedinečnosti každého člena, aby přínos spolutvoření dlouhodobě převyšoval souhrn přínosů všech jednotlivců. 

Svoboda

Tvoříme a žijeme na základě svobodné volby. Konáme kroky pro prohloubení pocitu svobody. Respektujeme svobodu druhých. Navzájem si dopřáváme prostor pro sebevyjádření, seberealizaci a rozvoj individuálním tempem. Život v rámci Společenství nám dává větší pocit svobody než život vně Společenství.

Jednoduchost a krása

Tvoříme elegantní, jednoduchá, efektivní a zároveň estetická řešení ve všech oblastech působení.

Klid

Společenství jako celek i jednotliví členové společenství respektují právo ostatních na klid a podle toho řídí své aktivity. 

Principy fungování Společenství

Zde jsou principy, na kterých se shodují členové Společenství. Tyto principy vyjadřují, jak jsme se rozhodli realizovat život v souladu s výše uvedenými hodnotami. Tyto principy nás inspirují a motivují. Radujeme se ze života dle těchto principů. Jsou pro nás samozřejmé. Shoda na úrovni těchto principů a výše uvedených hodnot nám umožňuje žít v harmonii a pospolitosti. Pomáhá nám zažívat atmosféru domova v rozšířené rodině Společenství.

Odpovědnost

Přijímáme odpovědnost za prožívání svých životů i naplňování svých potřeb. Konáme zodpovědně vůči sobě, Společenství, společnosti a přírodě.

Geografická blízkost

Členové společenství žijí blízko sebe v ekovesnici. Ekovesnice zahrnuje pozemky a stavby ve vlastnictví Společenství, které se nacházejí na území jednoho katastrálního území. Většina členů (alespoň 70%) v ekovesnici přespává a během dne působí. Společenství naplňuje svým působením rčení “Mysli globálně, jednej lokálně”.

Princip geografické blízkosti umožňuje soulad s těmito hodnotami:

Pospolitost, Soulad s přírodou, Zdraví a vitalita, Společné tvoření, Důvěra, Krása a jednoduchost

Negativní zdůvodnění:

Společenství by neplnilo svůj účel, kdyby například členové pracovali ve městě a dojížděli do ekovesnice pro přespání nebo pro rekreaci o víkendech.

Lokální soběstačnost

Společenství rozvíjí potravinovou, energetickou i znalostní soběstačnost. Soběstačnost poskytuje členům mimo jiné pocit svobody, bezpečí a kontroly nad svými životy. Učí nás životu v souladu s přírodou a vnímání sebe jako součásti přírody. Je předpokladem pro další hodnoty, jako je zdraví a minimalizace environmentální stopy.

Soběstačnost nezpůsobuje izolaci Společenství od okolního světa. Umění soběstačnosti předáváme lidem mimo Společenství prostřednictvím kurzů a přednášek. 

Společenství moudře váží, které potřeby bude uspokojovat, aby neustále směřovalo k vyšší míře souladu s hodnotami Společenství a tedy i spokojenosti svých členů.

Negativní motivace:

Vyšší míra soběstačnosti nám umožní částečně omezit používání (neetické) sátní centrální měny k nákupu zboží.

Důsledky:

Ve svém důsledku to znamená, že jsou členové připraveni omezit konzum těch produktů, které jsou složité soběstačně získat. Například tropického ovoce, atd.

Střídmost, šetření se zdroji, minimalismus

Využívání jen takového množství zdrojů, které je potřebné pro zajištění ostatních zde uvedených hodnot. Vždy se ptáme, jestli se vyplatí investovat energii do zajištění daného zdroje. Jestli by nedávalo větší smysl se daného zdroje vzdát. Jestli cesta k zajištění zdroje přináší radost, případně jestli dostupnost zdroje opravdu stojí za omezení spojené s jeho získáním.

Přáklady (negativní motivace):

V dnešní konzumní společnosti na základě marketingu lidé často touží po spoustě výdobytků, které nemají vliv na kvalitu života a přitom neúměrně čerpají přírodní zdroje. Vyšší míra uvědomění umožňuje člověku být šťastným už teď, pokrýt svou prací základní potřeby a tvořit smysluplnější hodnoty.

 • Například chození do zaměstnání, které člověka nenaplňuje, aby mohli splácet předražený dům z umělých materiálů a jezdit v luxusním autě.

 • Vnímáním svých potřeb můžeme zjistit, že není třeba vytápět každou místnost v domě na 22°C. Otužování a svetr navíc nám může každý rok ušetřit měsíc práce, který bychom museli vynaložit na pořízení a přípravu paliva na topení. Spánek v chladné místnosti bude kvalitnější a zvýší naši imunitu.

 • podobně například střídmost v jídle, šetření vodou, atd.

Otázky, které si klademe před koupí: Jakou skutečnou potřebu se snažíme koupí uspokojit? Jakým způsobem to zvýší kvalitu našeho života a ostatních lidí? Jaká je ekologická stopa takové koupě? Koho touto koupí podporujeme? Jak se taková věc udržuje? Jak dlouho vydrží?

Střídmost není v protikladu k zažívání pocitu hojnosti. Pocit hojnosti je ctnost, kterou kultivujeme.

Nenásilí vůči druhým lidem a jiným cítícím bytostem

Každá dohoda uzavřená mezi několika subjekty by měla být přínosem pro všechny zúčastněné strany. Činy konané bez dohody by měly respektovat ostatní bytosti a Přírodu jako celek.

S růstem uvědomění roste i sféra péče. Společenství zahrnuje do své morální a etické sféry i zvířata a bere v úvahu mimo jiné i úroveň vědomí zvířat. 

Ve svém důsledku to znamená, že Společenství nechová v rámci svých aktivit zvířata. Pokud se v budoucnu naskytne potřeba nějaké zvíře chovat, bude se postupovat podobně, jako při příjmu nového lidského člena. Pozemek a zdroje ekovesnice jsou primárně určené pro život lidí. Každé chované zvíře z tohoto pohledu ubírá v ekovesnici místo lidem a proto je případné zapojení zvířat potřeba zvážit s ohledem na hodnoty a záměr Společenství.

Komunitní strava je z rostlinných zdrojů. Vzdělávání v oblasti výživy umožňuje členům zbavit se případného strachu z podvýživy a závislostí. Rostlinná strava plnohodnotně podporuje naplňování hodnot jako jsou zdraví i soběstačnost. Umožňuje členům zažívat pocit hojnosti.

Členové společenství neodsuzuje druhé, kteří konzumují živočišné produkty. 

Negativní motivace:

Například zabití krávy, která má v podstatě stejný emoční systém (mozek) jako člověk, je větším prohřeškem, než zabití komára. Vegetariánství (s konzumací mléčných výrobků) nic neřeší eticky ani zdravotně. Když se krávě odebere po porodu tele, aby bylo možné produkovat mléko, prožívá kráva pravděpodobně stejné emoce, jako by prožívala lidská matka po ztrátě novorozence. Konzumace mléka nepřímo způsobuje trápení cítících bytostí. Pokud máme možnost volby, nebudeme toto trápení způsobovat. Jedna kráva potřebuje pro svůj život přibližně 2 hektary půdy. Z 2 hektarů půdy může žít soběstačně přibližně 100 veganů při maximálním využití půdy.

Důvod proč například nechovat psy: 

Hranice Společenství není potřeba hlídat. Agresivní štěkání na kolemjdoucí nepřispívá harmonické mírové atmosféře a je v rozporu s hodnotou klidu.  Potřeby, které se lidé snaží za pomoci psů uspokojit (partnerství, láska, péče, moc) je možné při práci na sobě uspokojit lépe uvnitř fungujícího společenství. Psi jsou šelmy, které byly vyšlechtěny pro činnosti, které Společenství pravděpodobně nepotřebuje. Když člověk brání psovi v chování dle jeho vyšlechtěných vlastností, způsobuje mu svou vůlí utrpení (chce lovit a nesmí). Pro psy je přirozená výživa BARF - zjednodušeně syrové maso, kosti, neprané žaludky. Pořizování této stravy je v rozporu s principem nenásilí. Z pohledu soběstačnosti na omezeném území ubírá pes místo potenciálním členům. Pes může způsobovat škodu například hrabáním, okusováním. Pes odhání i neškodná divoká zvířata. V prostředí, kde se nechovají domácí šelmy, je přirozeně mnohem vyšší výskyt divokých zvířat. O interakci se zvířaty uvnitř společenství tedy není nouze. Po zkušenosti z jiných ekovesnic bývají psi (a jiná zvířata) častým zdrojem sporů mezi sousedy.

Stavíme z přírodních materiálů

Pro stavitelství preferujeme tyto materiály:

sláma, hlína, dřevo, konopi

kámen, sklo

V omezené míře používáme beton. Například pro základy, vodotěsné nádrže a v jiných aplikacích, kde by nízká trvanlivost přírodních materiálů neúměrně zvýšila náročnost údržby.

S vděčností užíváme komfortu tekoucí vody v domácnostech a společných prostorách, proto používáme potrubí z plastu, oceli nebo mědi.

 V omezené míře používáme kovový spojovací materiál. Kde je to technicky a ekonomicky možné využíváme tradiční řemeslné spoje bez kovu.

Tvoříme s využíváním moderní techniky s cílem nebýt při každodenním životě na technice závislí.

Povrchovou úpravu konstrukcí a interiéru řešíme použitím přírodních lokálních zdrojů. Rostlinných olejů, terpentýnu a v omezené míře včelího vosku. Pigmenty z jílu, rostlin a jiných přírodních zdrojů.

Navazujeme na tradiční lidovou architekturu. Přebíráme z ní jen ty principy, které jsou stále aktuální. Dbáme jak na estetiku, tak na funkčnost a snadnou proveditelnost stavebních konstrukcí. 

Sdílíme

např. nářadí, infrastrukturu, dopravní prostředky, dětské hračky, oblečení, ...

V rámci minimalizace nákladů, tam, kde to neomezuje svobodu a efektivitu fungování, sdílíme elektrickou přípojku, internet a jiné služby.

V rámci možností uvnitř společenství sdílíme potřebné nářadí a vybavení, jako pračka, sušička, motorová pila, …

Sdílíme dopravní prostředky a pracovní stroje (úsporný osobní automobil, pickup 4x4, dodávka pro 9 osob nebo náklad, malotraktor, bagr)

Sdílíme zkušenosti, dovednosti, vědomosti i své pocity.

Udržitelnost a permakultura

Pro zabezpečení svých potřeb užíváme převážně obnovitelné zdroje z pozemku, který vlastníme. Naším konáním vytváříme stále lepší podmínky pro život našich následovníků. Navyšujeme biodiverzitu v půdě i nad zemí. V případě čerpání externích zdrojů kompenzujeme vzniklou environmentální stopu svou další ekologicky prospěšnou činností. Usilujeme o bezodpadové hospodaření.

Pro hospodaření a fungování využíváme permakulturní principy a metody pro maximální výnos s minimem vynaložené energie:

 1. Pozorujeme a jednáme

 2. Zachycujeme a uchováváme energii

 3. Zajišťujeme výnos

 4. Usměrňujeme sebe sama a přijímáme zpětnou vazbu

 5. Využíváme obnovitelné zdroje a služby a vážíme si jich

 6. Nevytváříme odpad

 7. Navrhujeme od vzorů k detailům

 8. Začleňujeme a nevyčleňujeme

 9. Využíváme malá a postupná (inkrementální) řešení

 10. Využíváme rozmanitosti a vážíme si jí

 11. Využíváme a ceníme si okrajových systémů

 12. Tvořivě reagujeme a využíváme přicházejících změn

Celoživotní vzdělávání

Společenství vytváří prostor pro všestranný rozvoj dětí i dospělých.

Zahrnuje oblasti

 • respektující vzdělávání dětí vztažené k životu

  • Děti vyrůstající ve společenství budou schopné uplatnit se i mimo společenství. Budou respektovány a zároveň budou vedeny k respektu (nastavených hranic, svobody ostatních bytostí, přírody, …). Nemalou roli hraje příklad, který děti nasají z života ve fungujícím Společenství.

 • osobní růst

 • psychická a emoční očista (zvědomování různých bloků a jejich odstraňování - práce se svými stinnými stránkami)

 • probouzení se (zvyšování duchovní inteligence, vědomí …)

Dospělí členové jsou podporováni na cestě svého udržitelného rozvoje. Dobrý rámec pro naplňování svého potenciálu nabízí integrační životní praxe.

Kulturní život

Společenství vytváří kulturu posilující pospolitost a napojenost na přírodní a pracovní cykly. Můžeme se inspirovat například keltskými, slovanskými a jinými tradicemi, ale přebíráme jen to, co dává v dnešním kontextu smysl. Oslavuje své členy při různých příležitostech, jako jsou různé úspěchy, přechodové rituály.

Negativní motivace:

Oslavy jsou vázány na skutečné pravdivé prožívání. Masopust není pouhou příležitostí se opít, když ve skutečnosti žádný půst neproběhne. Záminka oslav a veselí by měla být upřímná.

Plán realizace vize

První nástřel od Dana, ale dále by se měl utvářet na základě společného rokování.

Vize fungování společenství ve své vyspělé podobě

Jen hrubý koncept, který se bude tvořit organicky

Přírodní koupací jezírko ViaNatura je skvělou alternativou k chemickému bazénu. Obohatí vaši zahradu a váš život v mnoha ohledech:
 • Koupání v přírodní vodě je pocitově mnohem příjemnější než v mrtvé vodě bazénu
 • Jezírko je krásné na pohled
 • Poskytuje domov mnoha živočichům. Mezi ty nejběžnější patří vážky, šídla, žáby, čolci, znakoplavky, potápníci, vodní šneci, vírníci, užovky ... Přitahuje ptáky.
 • Šustění rostlin a kuňkání žab vytváří uklidňující zvukovou kulisu na zahradě.
 • Reguluje klima. V době veder se můžete ochladit. V zimě můžete bruslit nebo se otužovat.
My se specializujeme na jezírka bez složité technologické filtrace. Spoléháme se na přírodní procesy, které udržují vodu stále svěží. Převážně jde o působení aerobních baktérií, které žijí v symbióze na kořenech vodních rostlin. Rostliny odebírají živiny z vody a tím omezují růst vodních řas. Aby byl přírodní biotop stabilní a jezírko dlouhodobě plnilo estetickou a rekreační funkci s nízkými nároky na údržbu, je potřeba dodržet spoustu parametrů. Po dlouholetých zkušenostech jsme dospěli k designu jezírek ViaNatura, který zajišťuje stabilitu ekosystému bez technologické filtrace, snižuje investiční náklady, snižuje nároky na následnou údržbu a v neposlední řadě vytváří ideální podmínky pro koupání, pozorování a relaxaci.
 • Minimální rozloha vodní plochy jezírek ViaNatura je 100 m2.
 • Jezírko sestává z koupací zóny a z vegetační čistící zóny. Čistící zóna se rozkládá po celém obvodu jezírka.
 • Přístup ze břehu do koupací části je zajištěn po stupních z velkých plochých kamenů nebo dlaždic; skrz čistící zónu. Jezírko může obsahovat dřevěné molo překlenující čistící zónu, které poslouží jako skokanský můstek.
 • Rozloha čistící zóny činí minimálně 40% vodní plochy. U malých jezírek o velikosti kolem 100 m2 to bývá přibližně 60%.
 • Koupací zóna je minimálně 2,2 m hluboká, aby nedocházelo při plavání k víření kalu a kvůli zajištění stability ekosystému. Dáváme přednost hloubce 2,5 m.
 • Pro realizaci jezírek ViaNatura nepoužíváme stavební prvky, jako např. betonování do ztraceného bednění.
 • Čistící zóna se po celém obvodu jezírka plynule svažuje směrem ke koupací zóně. Sklon svahu je maximálně 30°, aby nedocházelo k sesouvání kameniva (kačírku).
 • Čistící zóna je vysypaná 10 - 15 cm kačírku a osázena vodními rostlinami.
 • Od hluboké koupací části dělí čistící zónu okraj z betonu nebo ze dřeva.
 • Jezírka realizujeme ve třech provedeních: fóliová, ferrobetonová nebo jílová.
 • Při použití fólie je maximální šířka jezírka 11 m. Délka libovolná. Používáme fólie EPDM, které neuvolňují do vody změkčovadla a netvrdnou ani když jsou vystaveny UV záření. 
 • Jílová jezírka realizujeme pouze pokud je zajištěn stálý přítok vody. Vzlínáním do okolí dochází k větším ztrátám. Dno koupací části jílového jezírka je vysypáno zhutněným kamenivem.
 • Pro doplňování vody doporučujeme do jezírka svést okapy z okolních budov. Měkká dešťová voda s malým obsahem živin je vhodnější než studniční voda nebo voda z řadu. 
 
Cena
 
Cena za realizaci fóliového jezírka ViaNatura na rovném nebo mírně svažitém terénu, s dobrým přístupem mechanizace, při uskladnění zeminy z výkopu do vzdálenosti 30 m od výkopu.
A = plocha hladiny plného jezírka v m2
50 000 Kč  + A x 2 500 Kč/m2
 
Příklad: Foliové jezírko 100 m2 bude stát 300 000 Kč.
 
Cena za realizaci ferrobetonového jezírka ViaNatura na rovném nebo mírně svažitém terénu, s dobrým přístupem mechanizace, při uskladnění zeminy z výkopu do vzdálenosti 30 m od výkopu.
A = plocha hladiny plného jezírka v m2
50 000 Kč  + A x 2700 Kč/m2
 
Příplatek za dřevěné ohraničení čistící zóny: 600 Kč / bm
Molo/skokanský můstek z modřínu 90 cm x 3 m: 19 000 Kč
Vícepráce dle dohody nebo orientačně 400 Kč/hod
 
Údržba přírodního jezírka ViaNatura
 
V horkých dnech je potřeba počítat s odparem až 1 cm za den. To činí přibližně 1000 litrů vody při ploše hladiny 100 m2. Hladina může kolísat, ale nedoporučujeme, aby klesla o víc než 20 cm od maxima. Proto, pokud neprší, je třeba vodu občas dopouštět.
Minimálně 1x za rok na podzim je potřeba ořezat veškerou vegetaci a vysát kal z vegetační i koupací zóny. Navíc doporučujeme odsávat kal z hluboké zóny minimálně 1x na jaře nebo začátkem léta.
Kamenné schody je vhodné několikrát do roka vykartáčovat, aby neklouzaly.
 
V případě zájmu nás kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Cena konzultace 700 Kč/hod
Cena dopravy na konzultaci 10 Kč/km
 
 
 
 

Je nekonečně možností. Doporučím, co se osvědčilo jako rozumný poměr cena/výkon a co já rád používám. Když budete mít něco jiného, vůbec to nevadí.

Malý trojúhelník s ryskou

 • menší je pohodlnější pro rýsování na zapuštěné ploše (např. rameno dlabu). Každý účastník ho na kurzu dostane. 

Vodováha

 • jakákoliv malá, jednu velkou si budeme půjčovat

Tužka


Pila rovná, hlavně na příčný řez

Stačí jedna z následujících pil. Mně vyhovuje mít kariwaku i ryobu. Kdybych ale měl vlastnit jen jednu pilu, vybral bych ryobu, protože se dá použít i na truhlařinu (např. na kurz řemeslných dovedností pro soběstačnost). 

 • kariwaku 333
  • toto je můj favorit pro práci s kulatinou
  • pohodlnější manipulace než ryoba

  •  

   dobrá i na diagonální řezy
 • ryoba 300
  • má zuby na podélný i příčný řez - je tedy univerzální
  • vhodná i na truhlařinu ze suššího dřeva (např. pro kurz řemeslných dovedností)
  • dobře se s ní zaměřuje pohledem díky velké šířce
  • vyžaduje o něco větší cit, než kariwaku - nejde s ní zatáčet

Rozhodnete-li si ji pořídit, ozvěte se a můžete ji tu mít na kurzu připravenou a odvézt si ji potom domů. Objednali jsme několik kusů na sklad.

 • libovolná ocaska

Dláto na sekání dlabů

 • Stačí jedno velké dláto
 • Tesařské dláto Narex - Wood Line Plus 32mm
  • odolné velké dláto za slušnou cenu
  • po prvním ztupení lepší brousit pod úhlem 30-35° (z továrny je 25°)
 • velké truhlářské dláto, třeba Narex Dláto ploché PREMIUM 40mm
  • je méně masivní, ale kurz vydrží - ostří viz výše

Obouruční dláto (slick) nebo dlátovka

Není nutné kupovat. Používá se pro vytváření rovných ploch. Jde to dělat s jistým kompromisem i velkým dlátem. Můžete si vyzkoušet můj slick pro fajnové "dohoblování". Je s ním krásná práce a já bych se už bez něj nerad obešel.

Brnkačka - značkovací šňůra

 • třeba zde
 • můžete si během kurzu půjčit, nepoužívá se tak často

Palička

Palicka2

Vaše emailová adresa je tímto ověřená a může tedy přijímat rozesílku od nás. Jsme moc rádi, že jste rozšířili kruhy našich spřízněných duší.

Dan a Markéta Mikušíkovi

Vítejte v rodině :-) Abychom předcházeli rozesílání nevyžádané pošty na vámi zadanou emailovou adresu, odeslali jsme vám email s odkazem pro ověření vlastníka (vás). Zkontrolujte prosím svou vstupní schránku a pokud náš mail nenajdete, podívejte se i do složky nevyžádané pošty.

Aby k vám naše informace mohly spolehlivě proudit, přidejte si následující emailové adresy do svých kontaktů:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Mějte se krásně,

Dan a Markéta Mikušíkovi