Jezírka a jiná vodní díla

Jezírka, kořenovky a jiná vodní díla.

Zatímco jsme odkládali dokončení jílového jezírka, přišly suché roky. Já jsem přestal věřit tomu, že bude v jezírku dost vody. Stálý přítok na pozemku nemáme. Celý pozemek je tvarovaný tak, aby voda stékala do jezírka. Okapové drenáže, kořenová čistírna i všechny plochy jsou spádované směrem k jezírku. Veškerou tuto vodu bychom rádi v jezírku zadržovali.
 

Na jaře 2014 jsme postavili pro kamarády ve Skryjích jezírko o ploše 200m2. Jedná se o ideální velikost co se týče poměru cena/m2 a čistící/koupací plocha. Na konci léta si jezírko osázeli a na podzim nechali postavit u jeho břehu sudovou saunu

Toto nebeské jezírko vzniklo ve spodní části pozemku, jako vedlejší efekt těžby jílu pro utěsnění hráze na obecním rybníku.  Je v nejnižším místě pozemku, který byl pravidelně podmáčený. Necháme na přírodě, co s ním udělá. Už teď v něm koncertují kuňky.

Letní osvěženíZačátkem léta 2006 jsme se pustili do budování koupacího jezírka. Původně jsme chtěli jezírko bez fólie, ale po posouzení zdroje vody a stavu podloží jsme to museli přehodnotit. Vznikl tím úžasný biotop, kde je stále co pozorovat. Při horkých letních dnech nám slouží jako oáza a každoročně tu žijí, skokani, kuňky, ropuchy, čolci, potápníci, užovky, vážky, šídla, znakoplavky, vodní šneci, ... . Letos (2014) jsme objevili asi 5 kusů poměrně velkých ryb :-(

Jílové jezírko má přítok z přepadu kořenové čistírny kam je svedena i drenáž z okolí domu. Dům má rákosovou střechu a tak je bez okapů. Zatím není zdaleka dokončené. Fotky z průběhu budování by měly postupně přibývat. 

Video první fáze budování jílového jezírka:

https://www.youtube.com/watch?v=zA2TcfHmuvM

Související články:

Budování jílového jezírka - část 1

Budování jílového jezírka - část 2

Změna plánu. Dokončení jezírka. 

Jílové jezírko je určeno kachnám - indickým běžcům. Má stálý přítok z přepadu kořenové čistírny.

Jezírko bylo vybagrováno za účelem snazšího čištění (samospádem) sousedního koupacího foliového jezírka. Mají zde šanci na přežití živočichové, kteří přijedou tobogánem spolu s kalem při čištění vedlejšího jezírka, které se provádí jen jednou za rok. Nemá jiný přítok. Dočasně ho využívaly kachny. 

Kořenová čistírna na šedou vodu, která napájí jezírko pro indické běžce.