Jelikož hodně lidí se ptá, jak pokračovat při budování jílového jezírka, rozhodl jsem se zde zatím nastínit další postup. My jsme totiž práce na něm přerušili a hodláme pokračovat až po dokončení domečku - tedy doufejme někdy v roce 2015.

 

Jílové jezírko doporučuji celé vybudovat během jednoho roku, protože obnažená vrstva jílu přes zimu dost eroduje. Vlhký jíl se po zmrznutí a rozmrznutí "načechrá" a sype se. Pokud promrzne celá vrstva 40 cm, což je u hladiny dost pravděpodobné, sníží se tím těsnost.

V dalším kroku máme v plánu vysypat celé dno oblázky. Frakce nejlépe tak jako pěst a větší, aby při budoucím čištění dna hadicí (já používám průměr 70 mm bez čerpadla), nedocházelo k nasávání kamenů do hadice. Bagr, nebo nějaký jiný stroj by měl zamačkat kameny do jílu. Pak plánujeme postavit z velkých kamenů u dna šikmé stěny (na sucho, mírně nakloněné směrem ke břehu, aby se neměly tendenci vyvalit dovnitř), které budou oddělovat čistící zónu od té koupací a čistící zóny vysypeme kačírkem. Jíl by neměl být nikde obnažený, aby neerodoval cyklickým vysycháním a namáčením a promrzáním.

I přes oblázky bude v zimě kolem hladiny docházet k promrzání. Aby jezírko stále těsnilo, je dobré, aby buď byla u hladiny větší vrstva jílu, nebo aby bylo jezírko v prohlubni. Tím, že se nasaturuje okolní podloží vodou si takové jezírku bude držet hladinu.

To je zatím provizorní popis dalšího postupu. Více až při naší realizaci. Jinak jílových jezírek, lépe řečeno prohlubní, už jsme vybudovali několik. I když se nechají napospas okolním živlům, tak vzniknou zajímavé biotopy. Po dešti se naplní, pak postupně vysychají. Přitahují obojživelníky a vlhkomilné rostliny. Je dobré, aby břehy nebyly strmější než 30°.

signature