Zatímco jsme odkládali dokončení jílového jezírka, přišly suché roky. Já jsem přestal věřit tomu, že bude v jezírku dost vody. Stálý přítok na pozemku nemáme. Celý pozemek je tvarovaný tak, aby voda stékala do jezírka. Okapové drenáže, kořenová čistírna i všechny plochy jsou spádované směrem k jezírku. Veškerou tuto vodu bychom rádi v jezírku zadržovali.
 
Fóliový typ jezírka je pro tento způsob jímání vody nevhodný, protože by voda zatékala pod fólii, která by se vydouvala dovnitř. Proto jsme se po dlouhém dumání nakonec rozhodli použít ferrocement (více o ferrocementu zde). Cena za materiál je o něco nižší, než EPDM fólie a geotextilie. Ekologický dopad je asi srovnatelný. Případná likvidace je sice obtížnější, ale materiál je přírodnější. Výhodou je i to, že ferrocement snese horší zacházení. Pravděpodobně bude víc propouštět vlhkost než fólie, ale časem by se měly póry samy ucpat.
 
Nevýhodou ferrocementu je, že je mnohem pracnější při stavbě. Geotextilie a fólii včetně vypískování pokládáme během jednoho dne ve dvou lidech. Armování a betonování nám zabralo 14 perných dní.
 
Neočekáváme zde stále průzračnou vodu. Po deštích se bude určitě kalit (dar za změnu plánu). Měla by být ale nezávadná jak pro obojživelníky, tak pro koupání lidí. Okolo jezírka bude všude tráva, která ochrání půdu před erozí.
 
signature