Lávky a vyhlídky

Lávky, vyhlídky a jiné konstrukce převážně na turistických stezkách v CHKO Křivoklátsko.

LavkaOuporTyrov06

Na tuto lávku jsme nemohli velice dlouho sehnat vhodný strom. Stromy, které jsme už dříve nakáceli a dokonce i odkornili se po podélném proříznutí ukázaly jako prohnilé. Proto jsme se museli pustit do jednoho, kterému jsme se dlouho vyhýbali. Měl ohromnou korunu propletenou s okolními akáty a celý byl silně nakloněný nad silnici.

Fotky z realizace lávek

Finální dílo

Ve Skryjích už dosloužila stará lávka přes potok a bylo velice nebezpečné na ní vstupovat. Proto se vedení obce rozhodlo pro obnovu. Na stávající podvozek z náklaďáku, který plní funkci nosníku lávky, se po vyrovnání instalovala zbrusu nová lávka se zábradlím - vše z akátového dřeva.

Dle zpřísněných norem pro vybavení turistických stezek jsem byl pověřen navrhnout, vyrobit a instalovat zábradlí ke stávající lávce. To se podařilo realizovat na podzim roku 2011.

Tuto vyhlídku jsem stavěl na podzim roku 2010. Původní vyhlídka už dosluhovala a začala být nebezpečná. Protože byla ošetřena nátěrem, bylo potřeba jí demontovat a nebezpečný materiál odstranit. Částečně jsme materiál vynášeli v rukách a částečně plavili po vodě. Nová vyhlídka je z akátu a dubu a zatím bez povrchové úpravy. Dřevo jsme káceli v okolních lesích. Výroba probíhala u nás na statku v blízkosti dílny. Naštěstí jsme měřili dobře a vše se povedlo přesně napasovat.

Lávka na turistické stezce k zřícenině hradu Týřov. Oříšek byl, jak dostat cca 300kg, 7m dlouhé nosníky po uzoučké klikaté stezce na stanoviště. Nakonec jsme zvolili spouštění po lanech z příkré stráně. Nad stráň bylo možné nosníky dopravit autem a s pomocí horolezecké techniky jsme je spustili ve dvou lidech 200m dolů po stráni. Díky Milane za skvělou spolupráci!

Nebezpečné lávky na naučné stezce u Roztok (u Eremita) bylo potřeba celé předělat. V tomto případě jsem používal pouze akátové dřevo v maximální možné míře nehraněné.

Akátové schodnice 6m dlouhé se budou muset dopravit pod hrad. No uvidíme, jaká dobrodružství nás potkají.