Lávka na turistické stezce k zřícenině hradu Týřov. Oříšek byl, jak dostat cca 300kg, 7m dlouhé nosníky po uzoučké klikaté stezce na stanoviště. Nakonec jsme zvolili spouštění po lanech z příkré stráně. Nad stráň bylo možné nosníky dopravit autem a s pomocí horolezecké techniky jsme je spustili ve dvou lidech 200m dolů po stráni. Díky Milane za skvělou spolupráci!