Přístřešky z kulatiny

Dřevníky, přístřešky pro stroje a jiné drobné rámové stavby z kulatiny.

Přístřešek z kulatiny, který jsme postavili a vztyčili během letního workshopu v 2015. Bude sloužit na uložení dřeva. 

Přístřešek z kulatiny, který jsme začali během letního workshopu v 2015 a dokončili tentýž rok na konci léta.  Bude sloužit na uložení dřeva a případně do něj bude vbudované venkovní WC. 

Výzvou na této stavbičce byla střecha z kulatých krokví různých rozměrů, která má spád ve dvou rovinách, aby celá vegetační střecha fungovala jako okap vyspádovaný do jednoho rohu.  Vše stavěno s použitím klasických tesařských spojů s pomocí ručního nářadí.

Přístřešek bude sloužit na připevnění solárních panelů a na zastřešení kompostéru. Střecha je z jádrového modřínového dřeva řezaného na pásové pile. Je to pokus o ekonomickou přírodní krytinu inspirovaný návštěvou u Seppa Holzera v Krameterhofu.

Stavba je rozdělena na tři části - garáž, z jedné strany otevřený prostor a dílna. Vše je pod zelenou střechou.

Altán u Naučného střediska enviromentální výchovy na Čabárně. Konstrukce z modřínu a střecha z dubu. Vzniklo tak krásné místo pro odpočinek a výuku.

Zatím nedokončený přístřešek z kulatiny pod jasanem. Tesání probíhalo v rámci workshopu. Některé chybičky se nepodařilo uhlídat. Nová zkušenost je, že při poměrně velkém rozpětí stropních kuláčů (krokví) je potřeba počítat s prohnutím a projektovat spád zelené střechy na minimálně 6°. Při prohnutí totiž vzniká na střeše rovina a voda neodtéká. Možná ještě vyheverujeme sloupy na vyšší straně střechy a celý přístřešek nakloníme, abychom zvýšili spád. A zaslepíme 2 dlaby vytesané na špatné straně sloupu :-)

Dárek pro naše děti k narozeninám. Po devíti letech ji nahradil dárek pro Markétu v podobě sušáku na prádlo :-)