Přístřešek z kulatiny, který jsme postavili a vztyčili během letního workshopu v 2015. Bude sloužit na uložení dřeva.