Dle zpřísněných norem pro vybavení turistických stezek jsem byl pověřen navrhnout, vyrobit a instalovat zábradlí ke stávající lávce. To se podařilo realizovat na podzim roku 2011.