Autorem článku v dubnovém čísle Pravého domácího časopisu roku 2016 jsou naši kurzanti Pavel a Matěj Ovsíkovi. Děkujeme :-)