Zde si povíme o technice kosení, kterou já používám a učím. Předpokladem pro použití dobré techniky je kvalitní dobře naklepaná kosa, ergonomické kosiště. Také hodně záleží na denní době, kvalitě povrchu a složení porostu.