Děkujeme Michaelovi, Janě, Saše, Kláře, Marušce, Evě, Julii, Ivě, Vláďovi, Hance, Markétě a Michaele za pohodový, jarem překypující kurz. Velký dík opět patří Honzovi, jeho nekonečným znalostem a nabíjející energii. Jídelníček.