Velké poděkování Petrovi Bulantovi za sdílení svého přístupu ke stromům a péče o ně. Také všem zúčastněným, kteří opustili teplo svých domovů a po sněhových cestách přijeli až sem.