Napsal Dan 8. 4. 2019
 
Sezóna kurzů nám letos začala netradičně už začátkem dubna. Rekonstruuji ošklivou chatičku pro možnost trvalého bydlení v permakulturním stylu a jelikož nemá připojení na vodu, rozhodl jsem se pro ostrovní systém s využitím dešťové vody. Jak pro pití, mytí, tak pro zalévání skleníku a přilehlých záhonů. Výkop jsme provedli o měsíc dříve, kdy měl bagrista ještě čas, což s sebou přináší svá rizika. Kolmé stěny mají vysycháním tendenci se bortit a i další živly daly o sobě vědět. Silný vítr odfoukl krycí plachty a vydatný déšť způsobil částečný sesuv stěn.
V rámci ranních rozcviček spojených s otužováním jsem několikrát vyhazoval sesunutý jíl.
Těsně před kurzem jsem si s Laďou osvěžil míchání a nanášení hliněných omítek. Rozhodli jsme se totiž největší díry zaházet hlínou, abychom ušetřili beton. Oba nás to naladilo na použití hliněné omítky v chatičce, což nebylo původně v plánu. 
 
Sesuvy zkomplikovaly pozdější armování nepravidelného tvaru. Tato výzva dala větší prostor improvizaci a polemice ve skupině ohledně nejlepšího řešení vzniklé situace.
 
Na workshopu jste se tu sešli v hojném počtu 9 mužů a jedné ženy. Původně bylo přihlášeno žen více, ale dorazila jen Iveta, která si tím pádem mohla sama užít energie převládající mužské skupiny. Sešli se tu známí z dřívějších kurzů a atmosféra byla od začátku velice familiérní.
 
Všichni jsme se shodli na potřebě vodu zadržovat a šetrně s ní hospodařit. Ferrobeton nabízí možnost, jak vyrobit objemnou nádrž relativně ekonomicky.
 
Dělení prací přirozeně vyplynulo ze silných stránek každého z účastníků.
 
Odborníci na účetnictví Olda s Petrem se skvěle osvědčili u míchačky. Po založení čtyř účtů (voda, mýdlo, cement, písek) a vybalancování sloupečků "má dáti" a "dal", nám z pátého účtu "míchačka" vypadl perfektní beton do šestého účtu "kolečko"...
 
Nedodržení účetních zákonů okamžitě způsobilo, že místo mýdlové kapaliny pro výrobu vodotěsného betonu, se vyrobila pěna na holení (v množství potřebném pro menší okresní město).
 
Na vše kriticky dohlížel bezpečák a revizák Pepa, který ve "volném čase" jen tak mimochodem přispěl i několika vynálezy. Ze splachovadla od chemického záchodu vyrobil například ohýbačku armovacích drátů. To nám umožnilo dát armatuře kolem vstupu do jímky skutečně uměleckou podobu.
 
Ani on ale neprosadil výrobu zábradlí na zásobovacím lešení. To se mohlo vymstít Martinovi, když po hlavě skoro následoval kýbl s betonem do nitra jímky, zatímco do úmoru ale s úsměvem plnil funkci stavebního vrátku.
 
Standa byl důkazem toho, že fungovat a spolupracovat se dá i beze slov. Prostě byl ve správnou dobu přesně tam, kde to bylo třeba, a šum projeveného světa ho nemohl vyvést z čistého vědomí věčného klidu.
 
Tomáš zůstával s blaženým úsměvem povznesen nad potřebou reagovat, i když jsem se snažil lajcky vysvětlit strategii pasivního investora v máje globální ekonomiky.
 
Martinovy otázky šly k jádru věci a umožnily nám ujasnit si, co je opravdu nutné při budování dodržet, a co je možné zjednodušit. 
 
Petrovi šlo od ruky vše, na co sáhl, a dokázal přesvědčit i betonovou maltu, aby se přestala řídit zákony fyziky.
 
Laďo mi byl velkou oporou jak při přípravách, tak dodělávkách. Těsně po kurzu jsem si trochu hnul zádama - únava se projevila - a Laďo dostal privilegium posledního máznutí podlahy hladítkem a opuštění hotového interiéru, aniž by způsobil stopu v podlaze. Levitace mu šla moc dobře.
 
Při rekapitulaci celého projektu jsme došli ke koncensu, že:
 
Kari síť 6mm 15x15 byla dobrá.
Letovaná rabicka drát 0,8 mm oko 25 mm byla OK. Pro stavbu pod zemí 1 vrstva vně kari sítě a 2 vrstvy uvnitř. Pro stavbu nad zemí 2 vrstvy vně a dvě uvnitř.
Pro víko by bylo lepší 2 + 2 vrstvy králičího pletiva s malým okem kolem 15mm. Králičí pletivo lépe vykrývá kulovité plochy (ale je dražší).
 
Strop je lepší drátkovat odspodu. Jeden člověk prostrčí drátek odspodu nahoru a druhý ho háčkem zakroutí. Nedělat překryvy rabicového pletiva. Pak se beton špatně tlačí dovnitř a skrz. Na vázání roksorů použít drát 1,4 mm (minimálně 1,2 mm). Pro vázání pletiva je dobrý drát 0,8 mm.
 
Vázat je třeba hodně, aby to nikde neplandalo.
Srovnávací test pro beton a mýdlobeton jsme zatím nedělali. Mýdlobeton jsme míchali poměrově takto: 1kg mýdla (přírodního jádrového mýdla na praní bez parfémů - např. "s jelenem") nastrouhat a rozmíchat v 10l vody. Pak tento koncentrát přidat do 90l vody. Tuto vodu používat při míchání betonu. Výsledný hmotnostní poměr mýdlo : voda je 1 : 100.
Objemový poměr cement : písek (nekvalitní betoňák z Hlavačova) = 1 : 2.75
Finální vrstvu dělat 5 - 10 mm.
 
Zde je rekapitulace postupu natahování betonu, kdybych to dělal znovu a bylo nás méně (např. 3 - 4 lidé):
  1. podlaha až po kari síť
  2. stěny prohodit a zhutnit jen po rabicové pletivo - aby trochu pokud možno koukalo a objet horizontálně hřebenem, aby finální vrstva krásně chytla
  3. strop prohodit seshora proti hladítkům, nebo plechu, který někdo drží dole
  4. strop až vytuhne natáhnout zespodu do finále (otázka za jak dlouho, aby se původní vrstva nerozlámala a aby se nahazovaná vrstva dobře lepila na tu horní)
  5. stěny naházet od podlahy až ke stropu a rovnou zahladit do finále
  6. stěny a strop natřít cementovým mlékem - štětkou, dokud je povrch trochu plastický. Tím se spojí i malé trhlinky.
  7. dodělat podlahu do finále
  8. natáhnout strop shora do finále

Jakmile přestane hrozit vymývání betonu - začít kropit a vydržet  minimálně 14 dní. My jsme použili travní postřikovač, který stříkal zpod otvoru na klenbu a stékající voda smáčela stěny a pomalu plnila nádrž.

Existuje nátěr betonu na pitnou vodu Estedien. Pravděpodobně by fungovalo i vodní sklo. My nebudeme nic z toho používat.
 
Na celou stavbu jsme spotřebovali 50 pytlů cementu po 25kg.
Spotřeba mýdlové vody 500l. (Písek byl docela suchý)
 
 
Časosběrné video z části workshopu:
 

 
Související články: