Toto je jen provizorní návod, který jsem posílal mailem jako reakci na dotaz sekáče. Pořádný podložený fotografiemi či videem se chystám teprve udělat.

1. Kosiřník (objímka k upínání kosy) by měl být co nejvýše (když je kosiště zapíchnuté do země a kosa je nahoře). Tím se předejde posuvu kosy.

2. Označme písmenem D délku vaší kosy v decimetrech. Když takto zapíchnete kosiště do země u nějaké zdi a poznačíte si na zdi výšku ostří u paty kosy, pak pohnete kosou tak, aby se ke značce přiblížila špička, tak by špička měla být cca o D cm níže. Například pro kosu 70 cm by špička měla být níže o 7 cm. Jedná se o takzvaný úhel otevření. V podstatě jde o to, aby když kosa bere moc trávy a nejde dokončit kosící pohyb, tak je moc otevřená nebo tupá. Když naopak nic nebere, je moc zavřená.

3. Když se špička zabodává do země, nebo naopak musíme vyvíjet sílu k tomu, aby zůstala při kosení u země, je špatně úhel vyvážení a kosiště je třeba seříznout nebo vypodložit klínem šikmo po straně. (tzv. úhel vyvážení)

4. Když je ostří moc daleko od země, nebo naopak se zařezává do hlíny a kosí moc nízko u země, je třeba změnit tzv. úhel položení - buď vypodložením klínkem (z konce kosy), respektive seříznutím konce kosiště.

Vše potřebné ke kosení, naklepávání a obtahování můžete zakoupit zde