V tomto článku popíši, jak by měla vypadat poloha kosy (tedy kovové čepele) relativně k zemi, aby dobře kosila. V každém případě se kosa musí země dotýkat po celou délku pohybu a relativně k zemi spočívat dle popisu níže.

spravna poloha

Pokud vezmete kosu bez kosiště a položíte jí na rovnou zem, tak ve většině případů spočine přesně v takové poloze, která je optimální i pro kosení. Měla by se dotýkat země přibližně uprostřed čepele jak v podélném tak příčném směru. Kosiště a případně i postavení sekáče se musí této poloze přizpůsobit, jinak kosa nebude dobře sekat. Pokud kosiště není nastavené pro danou kosu a sekáče, bude muset sekáč používat nepřirozené a namáhavé pohyby, aby špatné nastavení kompenzoval.

Úhel položení

Správného položení v příčném směru se docílí nastavením tzv. úhlu položení. Ten určuje, jak bude ostří čepele daleko od země. Pokud bude ostří blíže k zemi (první obrázek zleva výše), bude sice kosa krátit porost blízko u země, ale velice rychle se ztupí, jelikož ostří bude narážet na kameny a hlínu. Tato poloha se používá, pokud například potřebujeme useknout velice jemnou trávu, nebo pokud už je kosa tupá a my se přesto snažíme za každou cenu porost podříznout. Této polohy můžeme krátkodobě dosáhnout snížením rukou, nebo ohnutím v pase.

Pokud je potřeba upravit kosiště, aby se ostří trvale snížilo blíže k zemi, seřízneme kosiště klínovitě od dírky pro ťuplík až ke konci kosiště. PolozeniSnizeni
Pokud je ostří dál od země, budeme zanechávat delší strniště. Této polohy se využívá na nerovném, nebo kamenitém terénu. Krátkodobě ho při sekání dosáhneme přizvedntím rukou tak, aby se žebro kosy stále dotýkalo země. Dlouhodobě vložením klínku mezi stopku kosy a kosiště (obrázek vpravo). PolozeniZvyseni1
Pokud je na kosišti dost materiálu a nechceme používat klín, tak stejného výsledku dosáhneme seříznutím plošky na konci kosiště směrem k dírce pro ťuplík a prohloubením dírky. PolozeniZvyseni2

Úhel vyvážení

Položení v podélné ose kosy se docílí správným nastavením tzv. úhlu vyvážení. Název je odvozen od faktu, že ideální je, pokud kosa zaujme tuto polohu pouhým zavěšením kosiště s kosou na prstech, bez vyvíjení síly v zápěstí. To je zobrazeno na prostředních fotografiích níže:

Tento úhel ovlivňuje to, jestli se nám špička kosy při sekání zabodává často do země a my proto musíme kompenzovat přitažením obou zápěstí směrem nahoru, nebo v opačném případě nám špička neustále vyplouvá z porostu ven a my musíme vyvíjet sílu tlakem zápěstí dolů, aby kosa zůstala u země. Vyvážení kosiště lze do jisté míry upravit vložením podélného klínku (obr.) mezi kosiště a stopku kosy, nebo nejlépe klínovitým seříznutím konce kosiště podél přední nebo zadní strany pro snížení, respektive zvýšení špičky kosy.

Oprava vyvážení zvýšením špičky VyvazeniZvyseni  VyvazeniZvyseni2 
Oprava vyvážení snížením špičky  VyvazeniSnizeni  VyvazeniSnizeni2

Úhel otevření

Třetí úhel, který na kosišti nastavujeme, nesouvisí s polohou kosy vzhledem k zemi, nýbrž vzhledem k dráze (oblouku), který kosa při sekání opisuje. Tento tzv. úhel otevření je popsán v samostatném článku.

Vše potřebné ke kosení, naklepávání a obtahování můžete zakoupit zde