Při stavbě garáže s dílnou v květnu 2012 se v průběhu workshopu nestihlo ukázat, jak se provádí spoj dvou kulatin. Aby nebyli účastníci příliš ochuzeni, tak jsme s Honzou nafotili postup.

Jedná se o jeden ze spojů používaných při tesařině z kulatiny. Neoslabí příliš nosnou pozednici a zároveň zamezí posuvu krokve ve směru spádu střechy.

Následující fotoseriál s popisem dokumentuje jednotlivé kroky.