V článku o KĆOV popisuji poměrně nákladnou konstrukci tohoto systému s tříkomorovým septikem, nepropustnou kaučukovou fólií, regulační jímkou a dočišťovacím jezírkem. My tyto čistírny stavíme, abychom uspokojili byrokratický aparát státní moci, nicméně pro opravdu ekologickou domácnost může být i tento přírodě blízký systém zbytečný.

V ekologické domácnosti se totiž špinavá voda vůbec nevytváří, proto není třeba nic čistit. Pokud se používá kompostovací záchod, tak šedá voda včetně moči může vytékat přímo na terén, kde poslouží jako hnojivo. Příroda sama působí jako kořenová čistírna. Předpokládá to samozřejmě striktní používání nezávadných mycích prostředků. To už by ale v dnešní době mělo být samozřejmé. Pokud se voda má kde vsáknout, tak je vše vpořádku. Jestliže máte propustné podloží, tak samozřejmě není dobré odpadní vodu vypouštět v blízkosti studny, kam by mohla prosakovat. 

Na méně propustném podloží můžeme pomoci tak, že vykopeme prohlubeň, kterou vysypeme kačírkem a osázíme rákosem. Do ní svedeme šedou vodu z domu. Dokonale utěsněný odpadní systém s použitím geotextilie a fólie může zatížit přírodu víc, než prosté vypouštění do vhodného terénu.

signature